2019 m. rugsėjo mėn. UAB „Chipper Blades Center“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „UAB „Chipper Blades Center“ gamybinių pajėgumų didinimas diegiant modernias gamybos technologijas“ įgyvendinimo. Projekto veiklos pradėtos 2019 m. rugsėjo mėn., pasirašius projekto finansavimo sutartį.

Projekto metu UAB „Chipper Blades Center“ atliks gamybinių pajėgumų modernizavimą ir plėtrą, taip padidindama gamybos produktyvumą bei įmonės konkurencingumą. Įmonė įsigis modernias metalo šlifavimo stakles, kurios paspartins bei efektyvins įmonės gaminamų produktų – pramoninių medienos bei plastiko smulkintuvų peilių ir atsarginių dalių – gamybą.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto pavadinimas – „UAB „Chipper Blades Center“ gamybinių pajėgumų didinimas diegiant modernias gamybos technologijas“.

Projekto vykdytojas – UAB „Chipper Blades Center“.

Bendra projekto vertė – 199 200,00 EUR.

Projektui skirtas finansavimas – 129 480,00 EUR.

Projekto vykdymo pradžia – 2019-09-30.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-01-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.