Chipper Blades Center, UAB įgyvendina Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „UAB „Chipper Blades Center“ eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodos ieškoti klientų bei partnerių, siekiant padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai. Per šį laikotarpį Chipper Blades Center, UAB savo produktus pristatys tarptautinėse parodose Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Suomijoje. Pasirinktos parodos yra didžiausio lankytojų skaičiaus sulaukiančios specializuotos parodos, kuriose dalyvauja didžiausios medžio skiedrų ir panašaus biokuro gamybos, medienos ar plastiko smulkinimo (atliekų perdirbimo) rinkos įmonės. Dalyvavimas specializuotose parodose tiksliniuose regionuose leis padidinti įmonės žinomumą, tai sudarys palankias sąlygas ryšių su klientais bei partneriais užmezgimui bei įmonės parduodamų produktų eksporto apimčių padidėjimui.

Projekto pavadinimas – UAB „Chipper Blades Center“ eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose
Projekto vykdytojas – UAB „Chipper Blades Center“
Bendra projekto vertė – 62 988 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2019-07-17
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-05-21
Projekto biudžetas – 62 988 Eur, iš kurių 31 494 Eur ES fondų lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo.