Ubezpieczenie

Wszystkie noże do rębaków i rozdrabniaczy wyprodukowane w zakładzie Chipper Blades Center są objęte ubezpieczeniem międzynarodowym. Oznacza to, że jeśli nóż do rębaka lub rozdrabniacza pęknie z powodu wad produkcyjnych, firma ubezpieczeniowa pokryje straty poniesione w wyniku tego pęknięcia. Twoja firma jest w pełni chroniona przed nieoczekiwanymi stratami, jeśli używasz noży marki SAMURAI!